راهرو طبقه دوم دبیرستان - ابتدای راهرو - بخش غربی راهرو طبقه دوم دبیرستان - وسط راهرو

راهرو طبقه دوم دبیرستان - انتهای راهرو - بخش شرقی نمونه کلاس های واقع در ضلع جنوبی

نمونه کلاس های واقع در ضلع شمالی کتابخانه طبقه چهارم

سالن مطالعه طبقه پایین-نمای شرقی سالن مطالعه طبقه پایین-نمای غربی

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » دبیرستان علامه طباطبایی، واحد آبشناسان، بخش سوم

راهرو طبقه دوم دبیرستان - ابتدای راهرو - بخش غربی (دبیرستان علامه طباطبایی، واحد آبشناسان)