آشپزخانه کیترینگ نیمکت رستوران - نمای شرقی

رستوران - نمای غربی

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » کیترینگ نیمکت (مرکز تهیه غذای دانش آموزی مدارس علامه طباطبایی)

رستوران - نمای شرقی (کیترینگ نیمکت)